Dlaczego w Polsce jest problem ze smogiem?

2021-12-22
Dlaczego w Polsce jest problem ze smogiem?

Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się każdego roku do kilkudziesięciu tysięcy zgonów w Polsce. Są również powiązane z zawałem serca i udarem mózgu. Według rankingów Europejskiej Agencji Środowiska, Polska znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej, w których zanieczyszczenie powietrza jest największe. Dlaczego w naszym kraju jest tak duży problem ze smogiem? Wyjaśniamy.

Jak powstaje smog?

Słowo „smog” to połączenie słów „dym” i „mgła”. Smog jest mieszaniną wielu zanieczyszczeń, głównie ozonu przyziemnego i drobnego pyłu zawieszonego. W jaki sposób powstaje? Otóż podczas spalania paliw do powietrza uwalniane są zanieczyszczenia atmosferyczne lub gazy tworzące smog. Kiedy światło słoneczne i jego ciepło reagują z tymi gazami i drobnymi cząsteczkami w atmosferze, powstaje gęsta mgła. W wyniku złożonych reakcji fotochemicznych pomiędzy lotnymi związkami organicznymi, dwutlenkiem siarki i tlenkami azotu do powietrza uwalniany jest ozon przygruntowy i drobne cząstki.

Skąd się bierze smog?

Smog jest często spowodowany dużym natężeniem ruchu, wysokimi temperaturami, nasłonecznieniem i brakiem lub bardzo spokojnym wiatrem. To tylko niektóre z czynników, które wpływają na rosnący poziom zanieczyszczenia powietrza w atmosferze. W miesiącach zimowych, gdy prędkość wiatru jest niska, dym i mgła mogą zastygać w miejscu, tworząc smog i zwiększając poziom zanieczyszczenia w pobliżu ziemi. Tym samym przyczyniają się do osłabiania jakości powietrza, którym oddychają ludzie, utrudniają widoczność i szkodzą środowisku.

Skąd smog w Polsce?

W Polsce występuje głównie tzw. smog londyńskim, który występuje w okresie jesienno-zimowym. Powstaje przede wszystkim w trakcie nieefektywnego spalania paliw w sezonie grzewczym w piecach domowych oraz lokalnych kotłowniach węglowych. Głównie odpowiada za to zła jakość węgla, ale też inwersja temperatur. Taki smog składa się z:

 • sadzy,
 • pyłu zawieszonego,
 • tlenków siarki,
 • tlenków azotu,
 • węgla.

W kontekście przyczyn smogu w Polsce mówi się o tzw. niskiej emisji, czyli emisji pyłów i gazów na wysokości nieprzekraczającej 40 metrów. Przyczynia się do niej spalanie w piecach i kotłach słabej jakości opału, przede wszystkim węgla i niestety śmieci. Polacy często wrzucają do pieca plastikowe butelki, folię, opakowania po produktach spożywczych i kosmetykach, a nawet wyroby gumowe. Podczas ich spalania uwalniane są do atmosfery toksyczne substancje, które szkodzą zdrowiu ludzi i środowisku.

Ponadto do powstawania smogu w Polsce przyczynia się:

 • transport drogowy, zwłaszcza pojazdy z silnikami diesla,
 • przemysł, a w nim zakłady petrochemiczne, kopalnie i huty metali,
 • większe zapotrzebowanie na produkcję energii elektrycznej,
 • rolnictwo w zakresie stosowania nawozów azotowych, które prowadzą do powstania pyłu zawieszonego oraz spaliny z maszyn rolniczych.

Niszczycielskie skutki smogu

Smog jest szkodliwy, o czym świadczą składniki go tworzące oraz skutki, które mogą z niego wynikać. Jest szkodliwy dla ludzi, zwierząt, roślin i całej przyrody. Odnotowano wiele zgonów ludzi, zwłaszcza tych związanych z chorobami oskrzeli. Ciężki smog jest odpowiedzialny za znaczne zmniejszenie promieniowania UV. Tak więc ciężki smog powoduje niską produkcję kluczowego naturalnego pierwiastka witaminy D, co prowadzi do chorób kości.

Kiedy miasto lub miasteczko pokrywa się smogiem, skutki odczuwalne są natychmiast. Może być on odpowiedzialny za wszelkie dolegliwości, od drobnych bólów po śmiertelne choroby płuc. Smog jest dobrze znany z tego, że powoduje podrażnienie oczu. Może również prowadzić do stanu zapalnego w tkankach płuc. Organizm człowieka, który napotyka na smog, ma ogromne trudności w obronie się przed jego szkodliwym działaniem. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie siebie w postaci noszenia maseczek antysmogowych.

Maski Broyx model Alfa i Delta chronią użytkowników przed:

 • pyłami PM10, PM2.5, PM0.3 i mniejszymi,
 • aerozolami,
 • smogiem,
 • benzopirenem.

Dodatkowo jako jedne z nielicznych na rynku dają ochronę przed wirusami (w tym koronawirusem) oraz alergenami wziewnymi. Jeśli więc szukasz skutecznego zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami, wybierz maski Broyx!

pixel